Wie is Incluvisie?

Stichting Incluvisie bestaat uit een groep gedreven belangenbehartigers met een geheel eigen visie op hoe Inclusie het best bereikt kan worden.

Iedereen met een visuele, auditieve of fysieke functiebeperking kan participeren. Daar wordt de hele samenleving beter van.

De sleutel tot participatie is een stijging van werkgelegenheid, want als je werkt heb je meer geld en dus meer mogelijkheden om mee te doen in de samenleving.
Incluvisie gaat de komende jaren hard werken aan relevant en toegankelijk werk. Met werk bedoelen wij werk op het eigen niveau waar alle benodigde aanpassingen om optimaal te kunnen functioneren kunnen worden ingezet. Incluvisie werkt ook aan de digitale toegankelijkheid die nodig is om deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt.

Binnen onze projecten werken wij altijd met ervaringsdeskundigen. Zij zijn de echte experts. Vanuit deze expertise zoeken wij de samenwerking met o.a. werkgevers, maatschappelijke organisaties, hulpverleners en belangenbehartigers.

Dat betekent dat wij de komende jaren zoveel mogelijk ervaringsdeskundigen gaan werven en opleiden om samen met ons te werken aan onze doelen.

De eerste ervaringsverhalen hebben wij al opgehaald tijdens onze startbijeenkomst op 22 november jl. Via deze link vind je een verslag van de bijeenkomst.

 

%d bloggers liken dit: