Nieuwste Ontwikkelingen

Delftalent houdt zich graag op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in wetgeving en onderzoek rondom arbeidsparticipatie.

Deze pagina is nu “under construction”maar binnen korte verschijnt hier weer nieuws over de nieuwste ontwikkelingen.

 

 

Perioden 2011
Onderwerpen Totaal bevolking 15 tot 65 jaar Totaal 15 tot 65 jaar met aandoening Wel arbeidsgehandicapt Niet arbeidsgehandicapt
Kenmerken x 1000
Onderwijsniveau: laag 3 371       845        601      244
Onderwijsniveau: middelbaar 4 421       804        514      290
Onderwijsniveau: hoog 3 083       445        254      190
Onderwijsniveau: onbekend 118       20        15       6
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 3-9-2014

 

 

Arbeidsparticipatiegraad van mensen met chronische ziekten of matige tot ernstige beperkingen en de algemene Nederlandse bevolking (15 t/m 64 jaar) in 2010, naar achtergrondkenmerken[1]

 

                      Mensen met chronische ziekten en/of                  Algemene Nederlandse

                            matige tot ernstige beperkingen                       bevolking                   

                                                             %                                                       %

 

Totale groep (15 t/m 64 jaar) 25                                                       67

 

Geslacht

Mannen                                             34                                                          74

vrouwen                                             21                                                          60

Leeftijd

15 t/m 39 jaar                                      48                                                      66

40 t/m 54 jaar                                      38                                                     80

55 t/m 64 jaar                                      16                                                      49

Opleiding

laag                                                        18                                                       47

midden                                                26                                                       71

hoog                                                    36                                                        84

 

De arbeidsdeelname van mensen met (lichamelijke) chronische ziekten of matige tot ernstige beperkingen wijkt in negatieve zin af van de algemene bevolking. In 2010 had een kwart (25%) van de mensen met chronische ziekten of matige tot ernstige beperkingen behorende tot de potentiële beroepsbevolking (15 t/m 64-jarigen) betaald werk voor tenminste 12 uur per week. Dit terwijl twee derde (67%) van de totale Nederlandse potentiële beroepsbevolking in dat jaar betaald werk verrichtte voor tenminste 12 uur per week.

Ook binnen subgroepen naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau zijn mensen met chronische ziekten of beperkingen minder vaak werkzaam. Van een stijgende (of dalende) trend in de arbeidsparticipatie van mensen met chronische zieken of beperkingen was over de periode 2005-2010 geen sprake.

 

Uitgevallen studenten met een functiebeperking

1 op de vijf uitgevallen studenten met een functiebeperking zit zonder enige vorm van maatschappelijke bezigheid (bijvoorbeeld werk, vrijwilligers, nieuwe studie) thuis. Bij studenten zonder functiebeperking is dit 0%.

(bron; studeren met een functiebeperking 2912, 63)

 

[1]  Nivel: KENNISSYNTHESE – CHRONISCH ZIEK EN WERK, bron tabel: Heijmans et al., 2011

 

%d bloggers liken dit: