Werkwijze

Als een onderneming het besluit hebt genomen om mensen met een beperking aan te nemen komt men vaak toch in een ander traject terecht dan bij het aannemen van mensen zonder arbeidsbeperking of andere afstand tot de arbeidsmarkt.  Wij delen daarom het traject in onderstaande fasen in. 

Draagvlakonderzoek

De ervaring leert dat veel managers en leidinggevenden wel zeggen dat ze open staan voor mensen met een beperking maar eigenlijk voelen ze zich daar om allerlei begrijpelijke redenen ongemakkelijk bij. Het gevolg is dat veel managers mensen met een beperking toch niet aannemen. Onbekende maakt onbemind.

Daarom is het verstandig een zogenaamd Draagvlakonderzoek uit te voeren. Hierbij spreekt DelfTalent individueel met managers. In dit gesprek wordt bepaald in hoeverre de manager open staat voor iemand met een beperking en wat de hindernissen zijn voor het aannemen van iemand met een beperking. Hierbij gaat het niet alleen om de zakelijke dingen zoals angst voor productie verlies, het halen van targets en de vrees daarvoor door het management verantwoordelijk gesteld te worden. Het gaat ook om zaken als hoe eng vind ik het om iemand met een beperking als collega of als  werknemer te hebben. Kun je zo iemand ook op zijn kop geven als hij zijn taken niet naar behoren uitvoert. Mag je hem vragen naar zijn handicap. Vragen waar bij mensen uit hun comfort zone moeten komen en die hen beletten met iemand met een beperking in zee te gaan.

Door de gesprekken met de managers kun je de angsten op het gebied van communicatie wegnemen. Naar aanleiding van de uitslag van het onderzoek kan een plan gemaakt worden deze problemen uit de weg te ruimen.

Vacature intake

Als er managers gevonden zijn die open staan voor mensen met een beperking dan kijkt DelfTalent welke Vacatures er op zijn haar afdeling ingevuld kunnen worden door mensen met arbeidshandicap. We brengen in kaart wat iemands opleidingsniveau moet zijn en wat de competenties en eigenschappen zijn waar hij of zij over moet beschikken.  Ook bespreken we open en duidelijk welke beperking wel en welke niet bij de functie passen. Zo zet je niet iemand in een call centrum die autisme heeft en iemand met een visuele beperking wordt geen buschauffeur. De blinde past heel goed in het contact centrum omdat hij zich in zijn leven heeft moeten aan leren adequaat om te gaan met het gesproken woord En de autist is omdat hij zo nauwkeurig en geconcentreerd kan werken een zeer goede werknemer op een actuariaat of op een financiële of ict afdeling.

Werving

Als duidelijk is wie de werkgever zoekt gaan we vervolgens op zoek naar de juiste kandidaat.  Deze zoeken we via allerlei kanalen als:

 • social media
 • re-integratiebureaus
 • UWV
 • WSP
 • Gemeenten
 • patiëntenorganisaties
 • vakbonden
 • collega bureaus in de bemiddeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • reguliere kanalen/online vacaturebanken
 • vacature banken speciaal voor mensen met een beperking
 • reguliere werving en selectie bureaus die mensen met een beperking naar ons door verwijzen.

Door dat we al deze kanalen tegelijkertijd benutten krijgen we een totaalbeeld van alle beschikbare en passende werkzoekenden. 

Selectie

Geschikte kandidaten worden door ons persoonlijk gesproken. Wij kijken of de persoon over de juiste opleiding ervaring en competenties beschikt.  Vooral kijken wij waarom de kandidaat graag bij deze speciale werkgever en in deze functie wil werken en wat hij of zij de werkgever te bieden heeft.  Daarna bespreken wij de beperking. De problemen die dat oplevert maar vooral de oplossingen die voorhanden zijn. Wij kijken ook in hoe verre de kandidaat bereid is te communiceren over zijn haar beperking.

Wij gaan altijd mee op gesprek bij de werkgever. Niet om ons inhoudelijk met het gesprek te bemoeien maar om te waarborgen dat er in dat gesprek ook over de beperking gesproken wordt op een manier waarbij alle partijen zich prettig voelen.  Bij het bespreken van de beperking worden vooral die aspecten besproken die betrekking hebben op het functioneren van de kandidaat op de werkvloer.

Plaatsing

Als werkgever en kandidaat ja tegen elkaar zeggen dan zoeken wij uit welke subsidie mogelijkheden er zijn en waar die aangevraagd kunnen worden. Ook regelen wij zo nodig en desgewenst coaching, financiering van werkplekaanpassingen etc.. 

 

Als werkgever kunt u ervoor kiezen om het gehele traject door DelfTalent te laten uitvoeren of slechts een deel ervan.

%d bloggers liken dit: