Home

DelfTalent adviseert werkgevers bij het behalen van doelstellingen op het gebied van Inclusie.

Steeds meer werkgevers willen invulling geven aan hun MVO beleid, de Social Return on Investment verplichting of de Banenafspraak en Quotumwet. 

De wil is er maar in de praktijk blijkt het niet altijd makkelijk om ook werkelijk een instroom van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt te realiseren.

DelfTalent helpt u graag verder.

Naast het verzorgen van reguliere werving & selectietrajecten ondersteunt DelfTalent werkgevers die mensen met een beperking in dienst willen nemen voor functies op MBO, HBO en Universitair niveau. Dit doet zij op de volgende manier.

  • DelfTalent inventariseert waar en hoe deze mensen in uw organisatie kunnen instromen
  • DelfTalent inventariseert welke weerstanden er mogelijk in uw organisatie zijn en maakt vervolgens een plan hoe die weggenomen kunnen worden.
  • DelfTalent voert de werving en selectie uit van mensen met een beperking of arbeidshandicap. Delftalent stelt hierbij de inhoudelijke kwaliteit van de werknemer voorop. DelfTalent houdt hierbij rekening met geschiktheid van de beperking voor een bepaalde functie.
  • DelfTalent ontzorgt de werkgever bij het regelen van subsidies en het aanvragen voor vergoedingen voor werkplekaanpassingen
  • DelfTalent regelt job-coaching waar nodig
  • DelfTalent geeft training en workshops aan HR managers en recruiters

Kijk rustig rond op onze site en ontdek wat wij voor u zouden kunnen betekenen.