Home

DelfTalent adviseert werkgevers bij het in dienst nemen van kwalitatief goed en betaalbaar personeel.

Het is economisch zwaar weer. Heeft u als werkgever toch behoefte aan betaalbaar en kwalitatief uitstekend personeel op MBO, HBO en Universitair niveau? Denk dan eens aan een arbeidsgehandicapte of 50 plusser.

Het aannemen van deze werknemers biedt de volgende voordelen. Allereerst levert het u besparing op personeelskosten op door o.a. fiscale voordelen (bijvoorbeeld de mobiliteitsbonus). Verder zijn dit werknemers die goed opgeleid en bewezen loyaal zijn, relativeringsvermogen hebben en bijdragen aan een opener sfeer in uw onderneming. Ook geeft u hiermee invulling aan het begrip Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en loopt u vooruit op de wetgeving die in de maak is (quotum arbeidsgehandicapten).Deze wetgeving verplicht tot het in dienst nemen van een bepaald aantal werknemers met een beperking.

Naast het verzorgen van reguliere werving & selectietrajecten ondersteunt DelfTalent werkgevers die mensen met een beperking in dienst willen nemen voor functies op MBO, HBO en Universitair niveau. Dit doet zij op de volgende manier.

  • DelfTalent inventariseert waar en hoe deze mensen in uw organisatie kunnen instromen
  • DelfTalent inventariseert welke weerstanden er mogelijk in uw organisatie zijn en maakt vervolgens een plan hoe die weggenomen kunnen worden.
  • DelfTalent voert de werving en selectie uit van mensen met een beperking of arbeidshandicap. Delftalent stelt hierbij de inhoudelijke kwaliteit van de werknemer voorop. DelfTalent houdt hierbij rekening met geschiktheid van de beperking voor een bepaalde functie.
  • DelfTalent ontzorgt de werkgever bij het regelen van subsidies
  • DelfTalent regelt job-coaching waar nodig
  • DelfTalent geeft training en workshops aan HR managers en recruiters

Hoewel VNO-NCW van mening is dat voor een werkgever het aannemen van mensen met een beperking niet kan leiden tot een sluitende businesscase denkt Delftalent daar anders over. Kijkt u rustig rond op deze site om te ontdekken hoe DelfTalent een win-win situatie creëert voor werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt en voor u als werkgever.

Advertenties