De standpunten van Incluvisie

Incluvisie vindt:

 

  • Met de juiste werkplekaanpassingen kunnen mensen met een fysieke of zintuiglijke beperking volwaardig participeren op de arbeidsmarkt. Iedereen moet dezelfde kansen krijgen op vergoeding van goede werkplekaanpassingen
  • Beleid dat tot stand komt door het raadplegen van ervaringsdeskundigen is het enige soort beleid is dat echt leidt tot Inclusie
  • Ondersteuning naar werk moet weer maatwerk zijn, waarbij gekeken wordt naar wat iemand nodig heeft en niet naar of iemand in het doelgroepregister zit of niet
  • (Digitale)toegankelijkheid voor iedereen is een mensenrecht. Het realiseren van die toegankelijkheid met gebeuren met inzet van de mensen om wie het gaat.

Omdat Incluvisie altijd de actualiteit volgt zullen er standpunten bij komen en veranderen.

%d bloggers liken dit: