Werkgevers

Advies en werving & selectie

U denkt er als werkgever over om mensen met een arbeids- of leeftijdsbeperking in dienst te nemen. Misschien heeft u dat zelfs al besloten, maar merkt u dat hoewel de wil er absoluut is het toch niet makkelijk is om te komen tot een goede invulling van vacatures door mensen met een arbeidshandicap. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Soms is er in de eigen organisatie nog te veel weerstand en soms lukt het ook gewoon niet om een passende medewerker te vinden.

DelfTalent kan u helpen bij het in dienst nemen van kwalitatief goed personeel met een beperking. DelfTalent draagt er zorg voor dat werknemers meerwaarde leveren aan uw organisatie. Hoe wij dit doen kunt u lezen op onze pagina “werkwijze” . Zoals u daar ziet biedt DelfTalent in het proces van werving & selectie verscheidene diensten aan die tezamen kunnen leiden tot een succesvolle invulling van uw vacature door een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als werkgever hoeft u niet van alle diensten gebruik te maken om tot een goed resultaat te komen. Iedere organisatie is weer anders. U kunt zelf bepalen welke diensten voor uw organisatie nodig zijn.

Voor meer informatie of voor het aanvragen van een vrijblijvend kennismakings en advies gesprek kunt u contact opnemen met Roos Hoelen via info@delftalent of  via 06-20915820.

Wetgeving

Het zijn moeilijke tijden voor werkgevers. Er worden vanuit de overheid maatregelen aangekondigd die het er niet makkelijker op maken. Het quotum arbeidsgehandicapten bijvoorbeeld: 5% van de werkplekken in een organisatie groter dan 25 werknemers moet straks worden ingevuld door mensen met een arbeidshandicap die niet meer dan het minimumloon kunnen verdienen. Mensen met weinig opleiding dus. Niet iedere organisatie heeft (zoveel) vacatures voor laagopgeleiden. Het quotum, dat nu nog vrijwillig is maar in 2016 verplicht wordt, kan dan problemen binnen een organisatie opleveren. Vooral omdat er een boete opgelegd wordt voor iedere niet ingevulde werkplek. DelfTalent treedt actief in contact politici om te bewerkstelligen dat als er dan een quotum komt dat quotum ook geldt voor de hoogopgeleide gehandicapten. Dan kan iedere organisatie passend personeel met een beperking aannemen. Personeel dat een meerwaarde kan leveren. Op de pagina “politiek” kunt u lezen welke acties wij ondernemen om te komen tot een voor iedereen werkbaarder quotum. 

Advertenties
%d bloggers liken dit: